Chuyên mục:Đại hội cổ đông thường niên

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2017 tại thành phố Hà nội, Công ty cổ phần ACC-244 đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Giấy mời họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACC-244 kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 trân trọng thông báo việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM

Giấy mời v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Chương trình tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-2

Chương trình và các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần ACC-244

Chương trình tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Chương trình và các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần ACC-244
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH