Ban lãnh đạo

2021-01-31 10:53:30

Ban lãnh đạo

 
Nguyễn Quốc Doanh Chủ tịch HĐQT - Bí Thư Đảng Ủy
Nguyễn Anh Tuân Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
Nguyễn Công Nguyên Phó TGĐ - Thành viên HĐQT Phạm Thị Bích Hạnh Thành viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hà - Thành viên HĐQT Trần Thị Bích Đào Trưởng Ban Kiểm soát

Hồ Thanh Hải Phó TGĐ

  Chu Anh Tuấn Phó TGĐ   Cao Huy Hoàng Phó TGĐ

Phạm Thu Hương Kế toán trưởng

     
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH