Chuyên mục:Các công trình đang thực hiện

CHỦ ĐỘNG VƯƠN MÌNH TRONG KHÓ KHĂN 1

Từ cuối năm 2017 và sang năm 2018, trước tình hình khó khăn của thị trường xây dựng (đặc biệt các dự án sử ..

Công trình: Nhà hiệu bộ và ký túc xá - Trường Đại học kinh tế TP HCM

Công trình: Nhà hiệu bộ và ký túc xá - Trường Đại học kinh tế TP HCM
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH