Các đơn vị thành viên

2021-01-31 17:53:30

Các đơn vị thành viên

Công ty cổ phần ACC-244 có một hệ thống các Xí nghiệp và các đội trực thuộc: Xí nghiệp xây dựng 41 Địa chỉ: Số 164 Lê Trọng Tấn -Thanh Xuân-Hà Nội Các đội trực thuộc Xí nghiệp xây dựng 41. +Đội xây dựng 411 +Đội xây dựng 412 +Đội xây dựng 413 Xí nghiệp xây dựng 42 Địa chỉ: Số 164 Lê Trọng Tấn -Thanh Xuân-Hà Nội Các đội trực thuộc Xí nghiệp xây dựng 42. +Đội xây dựng 421 +Đội xây dựng 422 +Đội xây dựng 423 Xí nghiệp xây dựng 43 Địa chỉ: Số 164 Lê Trọng Tấn -Thanh Xuân-Hà Nội Các đội trực thuộc Xí nghiệp xây dựng 43. +Đội xây dựng 431 +Đội xây dựng 432 +Đội xây dựng 433 Xí nghiệp xây dựng 45 Địa chỉ: Số 164 Lê Trọng Tấn -Thanh Xuân-Hà Nội Các đội trực thuộc Xí nghiệp xây dựng 45. +Đội xây dựng 451 +Đội xây dựng 452 +Đội xây dựng 453 Ban biên tập Công ty cổ phần ACC-244
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH