Đại hội cổ đông thường niên

2019-04-23 16:26:13

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết đại hội tại đây: NQ_DHDCD_2019
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH