Chuyên mục:Các công trình đã hoàn thành

NHÀ KHÁCH QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

Đây là công trình có quy mô lớn, thời gian cam kết hoàn thành với Chủ đầu tư là 1 năm, đòi hỏi Công ty phải tập trung nguồn lực để thi công kịp tiến độ.

Nhà làm việc Bộ tư lệnh quân chủng PKKQ

Được thi công bởi Công ty cổ phần ACC-244

Nhà ở cho cán bộ, CNV quân chủng PKKQ

Đơn nguyên 20 tầng do Công ty cổ phần ACC-244 thi công đã xong phần thô tại số 183, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nộ

TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH LÀO CAI

Đơn vị thi công là Công ty cổ phần ACC-244 tại TP. Lào Cai
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH