Các công trình đã hoàn thành

2016-02-25 16:36:54

NHÀ KHÁCH QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

Đây là công trình có quy mô lớn, thời gian cam kết hoàn thành với Chủ đầu tư là 1 năm, đòi hỏi Công ty phải tập trung nguồn lực để thi công kịp tiến độ.
Tên công trình        :Nhà khách Quân chủng Phòng không - Không Quân. Địa điểm xây dựng : 169 Đường Trường Trinh - TP Hà Nội. Chủ đầu tư              : Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.
Đơn vị thi công       : Công ty cổ phần ACC-244.
Nha khach 99_n
 
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH