Thông báo

2022-08-16 08:33:39

Thông báo v/v lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021

Mời Quý cổ đông xem Thông báo và Mẫu đề nghị chuyển khoản cổ tức chi tiết tại đây: Thong bao v/v lap DS co dong huong quyen nhan co tuc và Mẫu đề nghị chuyển khoản cổ tức nam 2021.pdf

Trong trường hợp không thể trực tiếp đến nhận cổ tức, Cổ đông xem Mẩu giấy ủy quyền nhận cổ tức tại đây: Giay UQ nhan co tuc 2021.pdf

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH