Thông báo

2021-06-15 07:00:00

Thông báo hủy giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom (Mã CK: AC4) và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần ACC-244 thông báo:

1. Cổ phiếu của Công ty cổ phần ACC-244 (Mã chứng khoán : AC4) sẽ hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 09/6/2021;

2. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sẽ ngừng việc đăng ký chứng khoán của Công tỳ từ ngày 15/6/2021.

3. Công ty sẽ quản lý sổ cổ đông và các vấn đề liên quan đến sổ cổ đông kể từ ngày 15/6/2021.

Quý cổ đông xem chi tiết thông báo tại đây: TB huy DKGD co phieu AC4 tren san UpCom va huy DKCK tai VSD.pdf

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH