Quan hệ cổ đông

Thứ Sáu, 03-11-2017 | 15:25

Thông báo v/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp bất thường Quý III/2017 vào ngày 03/11/2017 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Mời Quý cổ đông xem chi tiết các văn bản tại đây: Mien nhiem va bo nhiem TGD

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH