Quan hệ cổ đông

Thứ Tư, 06-12-2017 | 14:45

Thông báo v/v đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

Công ty cổ phần ACC-244 đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Mời Quý cổ đông xem thông báo tại đây: TB_ky_hop_dong_kiem_toan_BCTC_2017

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH