Thông báo

2020-07-13 14:11:54

Thông báo V/V bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty và Bổ nhiệm mới chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Cao Huy Hoàng nhiệm kỳ III (2020-2025)

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Thong_bao_thay_doi_nhan_su_sau_DHDCD_nhiem_ky_III_2020_2025
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH