Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Năm, 23-04-2020 | 15:37

Thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, HĐQT Công ty quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025). Thời gian tổ chức Đại hội Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.

Mời Quý cổ đông xem chi tiết Thông báo tại đây: Thong_bao_hoan_to_chuc_DHDCD_nhiem_ky_III-2020_2025

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH