Quan hệ cổ đông

Thứ Hai, 14-12-2020 | 10:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày 14/12/2020 Bà Phạm Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT đăng ký mua thêm 23.140 cổ phiếu. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 18/12/2020 đến 31/12/2020

Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Thong bao giao dich co phieu cua TV HDQT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH