Thông báo

2020-12-14 10:21:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày 14/12/2020 Bà Phạm Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT đăng ký mua thêm 23.140 cổ phiếu. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 18/12/2020 đến 31/12/2020 Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Thong bao giao dich co phieu cua TV HDQT
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH