Quan hệ cổ đông

Thứ Tư, 16-12-2020 | 14:27

Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày 16/12/2020, Công ty cổ phần ACC-244 đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Cong_bo_ky_hop_dong_kiem_toan_BCTC_2020

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH