Quan hệ cổ đông

Thứ Ba, 31-12-2019 | 14:27

THÔNG BÁO ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019

Ngày 31/12/2019, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Mời Quý cổ đông xem thông báo tại đây: TB_ky_hop_dong_kiem_toan_BCTC_nam_2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH