Quan hệ cổ đông

Thứ Hai, 24-02-2020 | 09:49

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Hội đồng quản trị Công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ nhiệm kỳ III vào ngày 18/3/2020. Dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 21/4/2020.

Mời Quý cổ đông xem thông báo tại đây: TB_chot_DS_co_dong_tham_du_DHCD_nhiem_ky_III

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH