Quan hệ cổ đông

Thứ Sáu, 27-10-2017 | 15:33

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Quyết định số: 352/QĐ-HĐQT244 ngày 27/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuân giữ chức thành viên Hội đồng quản trị.

Quý cổ đông xem tại đây: Quyet_dinh_bo_nhiem_thanh_vien_HDQT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH