Quan hệ cổ đông

Thứ Hai, 23-03-2020 | 16:32

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 đã ra Nghị quyết v/v miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Hồng Nhật kể từ ngày 23/3/2020.

Mời Quý cổ đông xem tại đây: QD_mien_nhiem_Pho_TGD

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH