Thông báo

2021-01-05 11:33:28

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty cổ phần ACC-244 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (bà Phạm Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT).

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây:Bao_cao_giao_dich_cua_nguoi_noi_bo

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH