Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Hai, 13-04-2020 | 14:43

Giấy mời và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025)

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ III (2020-2025) sẽ được tổ chức vào thứ 3, ngày 28/4/2020.

Mời Quý cổ đông xem Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự họp tại đây: Giay_moi_va_mau_Uy_quyen_tham_du_DHCD_nhiem_ky_III

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH