Đại hội cổ đông thường niên

2020-06-12 06:48:43

Giấy mời và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025)

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ III (2020-2025) sẽ được tổ chức vào thứ 2, ngày 29/6/2020. Mời Quý cổ đông xem Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự họp tại đây. Giấy mời này thay thế cho Giấy mời họp ngày 13/4/2020: Giay_moi_va_UQ_du_hop_DHDCD_nhiem_ky_III_2020_2025
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH