Các công trình đã hoàn thành

2016-02-25 23:36:54

Đài truyền hình tỉnh Lào Cai

Đây là một trong các công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Tỉnh Lào cai. Công trình hiện nay đang hoàn thiện phần thô
Tên công trình Đài truyền hình tỉnh Lào Cai
Địa điểm XD Tỉnh Lào Cai
Chủ đầu tư Đài truyền hình Lào Cai
Đơn vị thi công Công ty cổ phần ACC-244
  Dai TH Dai TH tinh Lao Cai da xay dung xong tho

Ban biên tập Công ty cổ phần ACC-244

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH