Tin tức công ty

2016-02-25 15:32:33

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II

Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ II (2015-2020)
     Ngày 08/4/2015 tại Hội trường Bảo tàng Quân chủng PK-KQ số 173C đường Trường Chinh - TP Hà Nội. Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II (2015-2020).
IMG_1880
(Ông Nguyễn Quốc Doanh - Phó Chủ tịch HĐQT khai mạc đại hội)
Về dự Đại hội, Đại biểu cấp trên - đại diện cho Công ty mẹ có đồng chí Trung tá Cao Văn Kế - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty XDCT hàng không ACC; và sự tham dự của 88 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, tương ứng 2.820.862 cổ phần sở hữu, chiếm 95,91% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hộ đã nghe, thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty cổ phần nhiệm kỳ I (2010-2015) - phương hướng kế hoạch từ năm 2015-2020 do ông Phan Duy Lĩnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trình bày và báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc nhiệm kỳ I do ông Hồ Thanh Hải - Trưởng BKS trình bày.
IMG_1887
(Ông Phan Duy Lĩnh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty)
Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thông qua các tờ trình của HĐQT liên quan đến công tác quản lý hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020) thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
IMG_1886 (1) (Cổ đông xem xét tờ trình để thảo luận)
     Tại Đại hội, qua ý kiến của các cổ đông đều ghi nhận và đánh giá cao vai trò quản lý của HĐQT và điều hành của Ban TGĐ trong những năm qua. Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, diễn biến không thuận lợi của thị trường để tố chức SXKD đạt hiệu quả tốt, xây dựng Công ty từng bước phát triển theo hướng bền vững.
IMG_1971
(Cổ đông tham gia biểu quyết)
     Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS bằng cách bỏ phiếu kín. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Đức Sinh - Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc năm 2015.
     Tập thể HĐQT Công ty nhận thấy năm 2015 và những năm tiếp theo còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng được sự đoàn kết đồng lòng của các quý cổ đông, sự quyết tâm của HĐQT chắc chắn sẽ đưa Công ty cổ phần ACC-244 ngày càng phát triển, đem lại lợi ích tối đa cho Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động.
Ban biên tập Công ty cổ phần ACC-244

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH