Tin tức công ty

2016-02-25 22:32:33

Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần ACC-24

Ngày 15/4/2014 tại Hội trường Bảo tàng Quân chủng PK-KQ số 173C Đường Trường Chinh - TP Hà Nội. Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

1. Khai mac dai hoi

(Ông Nguyễn Quốc Doanh - Phó Chủ tịch HĐQT khai mạc đại hội)

Về dự Đại hội, đại biểu cấp trên - đại diện cho Công ty mẹ có đồng chí Đại tá Đặng Hùng - Chủ tịch HĐTV - Tổng Giám đốc Tổng Công ty XDCT hàng không ACC; và sự tham dự của gần 90 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, tương ứng với 2.754.222 cổ phần sở hữu, chiếm 93,65% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nghe, thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh ở công ty cổ phần năm 2013 - phương hướng năm 2014 do ông Phan Duy Lĩnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội trình bày và báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2013 do ông Hồ Thanh Hải - Trưởng BKS trình bày.

2. Ong Phan Duy Linh chu tich HDQT phat bieu (Ông Phan Duy Lĩnh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ACC - 244)

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thông qua các tờ trình của HĐQT liên quan đến công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2014 thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

              3. Co dong xem xet de thao luan

(Cổ đông xem xét tờ trình để thảo luận)

Tại Đại hội, qua ý kiến của các cổ đông đều ghi nhận và đánh giá cao vai trò quản lý của HĐQT và điều hành của Ban TGĐ trong năm qua. Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, diễn biến không thuận lợi của thị trường để tổ chức SXKD đạt hiệu quả tốt, xây dựng Công ty từng bước phát triển theo hướng bền vững.

        4. Co dong tham gia bieu quyet

(Cổ đông tham gia biểu quyết)

Tập thể HĐQT Công ty nhận thấy năm 2014 và những năm tiếp theo còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng được sự đoàn kết đồng lòng của các quý cổ đông, sự quyết tâm của HĐQT chắc chắn sẽ đưa Công ty cổ phần ACC-244 ngày càng phát triển, đem lại lợi ích tối đa cho Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động.

Ban biên tập Công ty cổ phần ACC-244

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH