Tin tức ngành

2016-02-25 22:44:32

Cần tạm ngừng các dự án sản xuất thép xây dựng thô

Bộ Xây dựng nhận thấy cần rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư các dự án thép Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý cho nội dung Dự thảo Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn 2010 - 2020, có xét đến năm 2025”. Theo đó, Bộ Xây dựng nhất trí với quan điểm, mục tiêu, sự lựa chọn kịch bản quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn 2010 - 2020, có xét đến năm 2025 như trong Dự thảo. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhận thấy cần rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư các dự án thép. Cụ thể trong giai đoạn 2011 - 2015, tạm ngừng cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án sản xuất thép xây dựng thông thường, các dự án luyện gang quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu. Chỉ lựa chọn 8 dự án lớn nhất trong số 66 dự án đã được cấp phép trong giai đoạn 2011 - 2020 là các dự án đầu tư lớn trong giai đoạn 2011 - 2025. Về quy hoạch hệ thống phân phối thép, các cơ quan chức năng cần đưa ra chính sách cụ thể hơn, đưa ra các giải pháp xử lý đối với các dự án đã đầu tư có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, tiêu hao quá nhiều điện và than, gây ô nhiễm môi trường… Theo báo Xây dựng
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH