Báo cáo thường niên

2016-02-22 14:54:59

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Công ty cổ phần ACC244
Năm 2012 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn ở phía trước, song với khí thếthi đua sôi nổi và bằng kết quả đã đạt được năm 2011, đặc biệt là năm diễn ra sự kiện trọng đại của Công ty kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống(10/7/1972- 10/7/2012) sẽ là nguồn động lực, niềm tự hào to lớn để mỗi cán bộ, nhân viên trong Công ty thi đua lao động sản xuất, xây dựng đơnvị phát triển lên một tầm cao mới. Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo thường niên năm 2011 của Công ty tại đây: (Báo cáo thường niên Công ty cổ phần ACC-244 năm 2011)
 
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH