Đại hội cổ đông thường niên

2023-03-24 12:00:00

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

        Công ty cổ phần ACC-244 thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 03/4/2023. 

        Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.pdf

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH