Thông báo

2023-06-13 11:00:55

Thông báo v/v lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022

Mời Quý cổ đông xem Thông báo về việc Lập danh sách cổ đông hường quyền nhận cổ tức năm 2022 kèm theo Mẩu giấy ủy quyền và Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (trong trường hợp cổ đông không đến trực tiếp được):  tại đây.

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH