Thông báo

2021-05-12 10:56:36

Thông báo Hủy tư cách công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Ngày 10/5/2021, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ra công văn số 1881/UBCK-GSĐC về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần ACC-244 kể từ ngày 27/4/2021.

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: CV Huy dai chung.pdf

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH