Đại hội cổ đông thường niên

2023-04-11 11:16:55

Giấy mời họp và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Giấy mời và mẫu UQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.pdf

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH