Đại hội cổ đông thường niên

2021-03-31 07:00:00

Giấy mời họp và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần ACC-244 sẽ được tổ chức vào thứ 3, ngày 27/4/2021.

Mời Quý cổ đông xem Giấy mời họp và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội tại đây: Giay_moi_hop_va_mau_Uy_quyen_tham_du_DHDCD_2021.pdf

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH