Đại hội cổ đông thường niên

2021-04-27 19:00:53

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 27/4/2021, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Mời Quý cổ đông xem chi tiết Biên bản tại đây: Bien_ban_DHDCD_thuong_nien_2021.pdf

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH