Thông báo

2021-07-09 16:34:26

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020

Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020: Ngày 03/7/2021;

Ngày thực hiện chi trả cổ tức: ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021;

Quý cổ đông xem chi tiết thông báo tại đây: TB_Chot_DS_co_dong_nhan_co_tuc_2020.pdf

Trường hợp Cổ đông không thể đến nhận cổ tức trực tiếp tại trụ sở Công ty thì có thể làm ủy quyền hoặc yêu cầu chuyển khoản tiền cổ tức theo mẫu đính kèm sau: Mau UQ nhan co tuc va Mau Giay de nghi chuyen khoan co tuc.docx

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH