Quan hệ cổ đông

Thứ Hai, 15-05-2017 | 11:24

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016

Công ty cổ phần ACC-244 thông báo ngày đăng ký cuối cùng: 16h00 phút ngày 25/5/2017 để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016. Chi tiết thông báo mời Quý cổ đông xem tại đây:TB_chot_ds_co_dong_nhan_co_tuc_2016

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH