Quan hệ cổ đông

Thứ Tư, 23-05-2018 | 13:25

Nghị quyết v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty

Ngày 23/5/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã họp và ra Nghị quyết v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với Ông Phạm Hồng Nhật.

Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết tại đây: NQ_HDQT_bo_nhiem_P.TGD

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH