Quan hệ cổ đông

Thứ Ba, 01-08-2017 | 14:06

Nghị quyết HĐQT – Phiên họp thường kỳ Quý II/2017

HĐQT tiến hành họp phiên thường kỳ Quý II/2017 vào ngày 28/7/2017. Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết tại đây: Nghi_quyet_HDQT_QuyII_2017

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH