Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Ba, 23-04-2019 | 16:48

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Mời Quý cổ đông xem Chi tiết Biên bản họp tại đây: BB_DHDCD_2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH