Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Ba, 24-04-2018 | 08:12

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 23/4/2018 tại Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Mời Quý cổ đông xem Biên bản Đại hội tại đây: BB_DHDCD_2018

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH