Các công trình đã hoàn thành

Thứ Năm, 28-01-2016 | 04:03

TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH LÀO CAI

Đơn vị thi công là Công ty cổ phần ACC-244 tại TP. Lào Cai
Tên công trình: Trung tâm lưu trữ tỉnh Lào Cai,
Địa điểm XD: P. Nam Cường – Tp. Lào Cai – Tỉnh Lào Cai,
Chủ đầu tư: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai,
Đơn vị thi công:
Công ty cổ phần ACC-244.
Trung tam luu tru Lao Cai
                                     Ban biên tập Công ty cổ phần ACC-244.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH