Quan hệ cổ đông

Thứ Sáu, 20-04-2018 | 14:25

Thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 20/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý II/2018 và đã ra Nghị quyết thông qua việc Ông Nguyễn Đức Sinh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và bầu Ông Nguyễn Quốc Doanh giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/4/2018.

Mời Quý cổ đông xem tại đây: NQ_mien_nhiem_va_bau_Chu_tich_HDQT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH