Quan hệ cổ đông

Thứ Tư, 03-01-2018 | 10:24

Thông báo đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 ngày 02/01/2018

Thực hiện Quyết định số: 366/QĐ-HĐQT ngày 03/11/2017 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty, ngày 02/01/2018 Công ty nhận được giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Thay_doi_dang_ky_doanh_nghiep

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH