Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Ba, 06-02-2018 | 15:04

Thông báo v/v chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý I/2018 để quyết định ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Mời quý cổ đông xem thông báo tại đây: TB_chot_DS_co_dong_tham_du_DHCD_2018

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH