Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Hai, 25-02-2019 | 15:43

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HĐQT thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 20/3/2019. Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: TB_chot_DS_co_dong_tham_du_DHDCD_2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH