Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Tư, 20-05-2020 | 16:40

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2020-2025)

Hội đồng quản trị Công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ nhiệm kỳ III vào ngày 10/6/2020. Dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/6/2020. Thông báo này thay cho Thông báo số 153/TB-HĐQT ngày 24/2/2020.

Mời Quý cổ đông xem thông báo tại đây: TB_chot_DS_co_dong_tham_du_DHDCD_nhiem_ky_III_2020_2025

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH