Các công trình đã hoàn thành

Thứ Năm, 25-02-2016 | 23:21

NHÀ KHÁCH QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN

Đây là công trình có quy mô lớn, thời gian cam kết hoàn thành với Chủ đầu tư là 1 năm, đòi hỏi Công ty phải tập trung nguồn lực để thi công kịp tiến độ.
Tên công trình        :Nhà khách Quân chủng Phòng không – Không Quân.
Địa điểm xây dựng : 169 Đường Trường Trinh – TP Hà Nội.
Chủ đầu tư              : Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân.

Đơn vị thi công       : Công ty cổ phần ACC-244.
Nha khach 99_n

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH