Quan hệ cổ đông

Thứ Ba, 13-08-2019 | 10:40

Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty

Ngày 12/8/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã họp và ra Nghị quyết v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Chu Anh Tuấn.

Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết tại đây: NQ_bo_nhiem_Pho_TGD

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH