Quan hệ cổ đông

Thứ Năm, 31-12-2020 | 10:50

Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần ACC-244

Ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý IV/2020 và đã thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty theo Tờ trình của Tổng Giám đốc.

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: NQ_Phe_duyet_KH_SXKD_nam_2021

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH