Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Ba, 23-04-2019 | 16:13

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết đại hội tại đây: NQ_DHDCD_2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH